INLPTA Slovenija

NLP diploma

Sestava izobraževanja  

Zahteve za certificiranje NLP diplome INLPTA:

Izobraževanje vodi registriran INLPTA trener ali INLPTA trener mojster.

Certificirano usposabljanje ustreza zahtevam INLPTA o sestavi izobraževanja.
- minimalno 30 ur formalnega usposabljanja v učilnici.
  (izvzeti odmori daljši od 30 minut)
- minimalno 4 dni formalnega usposabljanja v učilnici, priporočeno 18 dni.

Izobraževanje ustreza INLPTA standardom in smernicam akreditacijskih kompetenc.

Kandidat po oceni registriranega trenerja INLPTA zadovoljuje kompetenčnim standardom INLPTA o NLP diplomi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kriteriji ocenjevanja NLP diplome

ODNOS  (ponotranjenje predpostavk NLP)
POZNAVANJE VSEBINE (načela, tehnike in veščine)
VEDENJSKE VEŠČINE (izkazana integracija naučenega)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) ODNOS

Od vas se pričakuje stalno izkazovanje vedenjske skladnosti in izražanje treh stebrov NLP.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) POZNAVANJE VSEBINE

Pričakuje se ustrezno poznavanje sledečih načel, tehnik in veščin NLP:

* Zgodovina nevrolingvističnega programiranja

* Trije stebri NLP
     - Natančno poznavanje svojih ciljev (in kaj ni cilj)
     - Sposobnost zaznavanja, kdaj jih dosegamo
     - Prilagodljivost, sposobnost spreminjanja vedenja dokler jih ne dosežemo

* Komunikacijski model NLP
     - Naši filtri preko katerih zaznavamo dogodke
     - Kako zunanji dogodek povzroči notranjo predstavo
     - Učinek notranjih predstav na lastno stanje, fiziologijo in vedenje

* Dober stik (rapport); kako gradimo in izboljšamo odnose
     - Ujemanje in zrcaljenje; kako so nam všeč ljudje, ki so nam podobni
     - Spremljanje in vodenje; kako preizkusimo, ali smo vzpostavili uspešen odnos

* Čutna ostrina (sensory acuity)
     - Fino uglaševanje čutov za boljše razumevanje odzivov drugih (in nas samih!)

* Model povratnega sporočila
     - Kako pozitivno podati in sprejeti povratno sporočilo

* Dobro izraženi želeni cilji (Well-formed Outcomes)
     - Zagotavljanje, da je to, kar mislimo, da želimo, resnično to, kar želimo

* Uvod v zaznavne odtenke (podmodalnosti)
     - Razumevanje tega, kako razmišljamo (in kako razmišljajo drugi)

* Ustvarjalec novega vedenja (NBG)
     - Preprosto orodje za reševanje problemov in sproščanje ustvarjalnosti

* Jezik
     - Moč pozitivnega jezika: povej, kar želiš, da se zgodi, ne tega, česar ne želiš!
     - Členjenje: osnove pogajanja
     - Predpostavke: besede, ki povzročajo miselno naravnanost (če, toda, poskusiti)
     - Vizualni, avditivni in kinestetični slogi, kako jih prepoznamo in uporabimo za izboljšanje komunikacije

* Predpostavke NLP
     - ključi do osebnega razvoja

* Enostavna kinestetična sidra
     - Kako "shranimo" svoje vire (npr. samozavest, veselje, mirnost) in ustrezne sprožimo, ko je to potrebno

* Uvod v časovno črto
     - Kako dojemamo čas in kako jasen cilj umestimo v prihodnost

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) VEDENJSKE KOMPETENCE

VSE zgoraj naštete veščine NLP je potrebno z ustreznim vedenjem izkazati pri sebi in v odnosu do drugih.