INLPTA Slovenija

INLPTA etični kodeks

 • Certificiran trener INLPTA ne bo zavestno uporabljal NLP veščin z namenom škodovanja drugim. V skladu s svojimi zmožnostmi bo vedno etično deloval v vseh pogledih in področjih svojega NLP dela.
 • Certificiran trener INLPTA bo stremel k uporabi svojih NLP veščin za napredovanje in izboljševanje kvalitete življenja ljudi in širše družbe.
 • Certifiiciran trener INLPTA bo proaktiven pri odzivih na katerokoli lažno ali napačno predstavljanje NLP-ja in/ali INLPTA z namenom zagotavljanja, da sta NLP in/ali INLPTA predstavljena javnosti točno in pošteno.
 • Certifiiciran trener INLPTA ne sme usposabljati ali podati certifikata kateremukoli učencu NLP-ja na nivoju, ki je zunaj področja trenerjeve avtorizacije.
 • Certificiran trener INLPTA ne sme podati uradno priznanega certifikata učencu, ki ne dosega sprejetih INLPTA standardov in zahtev določenega nivoja.
 • Certificiran trener INLPTA ne bo zavrnil poučevanja iskrenega učenca na osnovi rase, barve kože, veroizpovedi, religije, mesta rojstva, spola, spolne usmerjenosti ali zaradi kateregakoli drugega dejavnika, ki je lahko prepoznan kot nepravičen ali diskriminatoren.
 • Certificiran trener INLPTA ne bo nikoli javno ali zasebno omaloževal INLPTA in članov INLPTA ter bo v javnosti vedno zastopal INLPTA v pozitivni luči.
 • Certificiran trener INLPTA ne sme uporabljati INLPTA logotipov, žigov, materialov itd. za namen trženja storitev ali na treningih na način, ki ni v skladu z INLPTA navodili za njihovo uporabo.
 • Prav tako jih ne bo uporabljal v kolikor ni več registriran ali priznan s strani INLPTA.
 • Certificiran trener INLPTA ne bo zavestno zavajal ali napačno predstavljal pridobljenih referenc, statusa, nazivov, članstva ali akreditacije na kakršenkoli način.
 • Certificiran trener INLPTA mora ostati zvest INLPTA poklicnemu sporazumu in pravilom poklicnega in etičnega vedenja, ki so pogodbeno določena.