INLPTA Slovenija

INLPTA standardi

  • Ocenjevanje za pridobitev certifikata bo potekalo tako v obdobju celotnega treninga kot v obdobju, posebej določenem za ocenjevanje.
  • Pri ocenjevanju znanja za pridobitev certifikata bo poudarek na procesih povratnih informacij, učenja in povezovanja znanja in ne na “testiranju”.
  • Od študentov se pričakuje, da bodo med obdobjem celotnega treninga pokazali napredujoč razvoj veščin, kjer bo končni preizkus znanja le potrditev prikazanega med letom.
  • Študentje bodo ocenjeni na podlagi vedenja, veščin in znanja.
  • Študentje bodo od svojih trenerjev dobili povratne informacije na področjih njihovih največjih spretnosti in na področjih, na katerih so še potrebne izboljšave.
  • Študentom, ki ne bodo takoj pridobili certifikata, bo razloženo zakaj in kaj naj v naslednjem koraku naredijo za pridobitev certifikata.
  • Zaradi neetične uporabe NLP tehnik ali takšne uporabe NLP tehnik, ki bi lahko škodovala okolici, študent ne more pridobiti certifikata.